Agro-Rami informuje o nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Kaliskim. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 15 kwietnia 2024 r. przez JM Rektora prof. Andrzeja Wojtyłę oraz prezesa firmy, pana Waldemara Ranisia.

Współpraca z Uniwersytetem Kaliskim będzie obejmować m.in.:

  • Współpracę naukowo-badawczą: Studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Kaliskiego będą mogli brać udział w projektach badawczych realizowanych we współpracy z firmą.
  • Praktyki i staże: Studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w firmie, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe.
  • Wymianę wiedzy i doświadczeń: Obie strony będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie rolnictwa, inżynierii i biznesu.

JM Rektor prof. Andrzej Wojtyła wyraził zadowolenie z nawiązania współpracy z AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o. o.: „Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie korzyści zarówno dla naszej uczelni, jak i dla firmy. Wspólnie będziemy mogli rozwijać badania naukowe, kształcić przyszłych specjalistów i przyczyniać się do rozwoju polskiego rolnictwa.”

Pan Waldemar Raniś, prezes firmy AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o. o., również pozytywnie ocenił nawiązanie współpracy: „Wierzymy, że współpraca z Uniwersytetem Kaliskim pozwoli nam na dalszy rozwój firmy i wzmocnienie naszej pozycji na rynku. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i gotowi do współpracy z naukowcami i studentami.”

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Kaliskim to kolejny krok AGRO-RAMI na drodze do zacieśnienia współpracy na linii biznes i szkolnictwo wyższe.